Journalistik ett viktigt vapen i kampen mot rysk desinformation

Svenska tidningar i ett gemensamt upprop till stöd för fria medier i Ukraina och Ryssland.

Morgonen den 24 februari 2022 vaknade världen upp till nyheten om att ett brutalt krig åter skakar den europeiska kontinenten. Sedan dess gör den ryska statsapparaten allt i sin makt för att tysta och begränsa fria oberoende medier från att rapportera om det som händer i Ukraina och Ryssland. 

Publicister och utgivare i hela Sverige vill med detta gemensamma upprop visa vår sympati och vårt stöd till de oberoende medier som verkar i Ukraina och Ryssland. Uppropet kommer också att publiceras på ryska och ukrainska och spridas genom de olika medieföretagens sociala mediekanaler och på löpsedlar. 

Det var med bestörtning och stor oro som vi tog emot nyheten om det ryska angreppet. Som publicister är vi redan sedan tidigare särskilt bekymrade över på vilket sätt Ryssland försöker göra inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten. Nu ökas förtrycket för att förhindra oberoende nyhetsförmedling från fronterna. Genom hot om nedstängning av nyhetsförmedlare som inte följer den ryska propagandan, visar myndigheterna hur långt man är beredd att gå för att begränsa människors rätt till fri och oberoende information. Vi vill med detta upprop också visa vårt stöd till alla dem som utnyttjar sin rätt att fritt uttrycka sig: journalister, konstnärer och människor som går ut på gatorna och demonstrerar mot invasionen – i Ryssland såväl som i Ukraina. 

Flera svenska tidningar finns på plats i städer som Kyiv, Charkiv, Lviv, i polska gränsstäder och i Ryssland. De gör nu sitt allra bästa för att förmedla nyheter på ett korrekt och sanningsenligt sätt. Det är ett utmanande, svårt och många gånger farligt arbete och vi hyser den största respekt för våra modiga kollegor på fältet. 

Artiklar och reportage som publicerats i svenska medier den senaste veckan har skakat om oss alla. Bilder och filmer på utbrända hus, människor som flyr för sina liv eller försöker ta skydd i städernas tunnelbanestationer. Vittnesmål om övergrepp, rädsla och förtvivlan som för alltid kommer att etsa sig fast hos var och en av oss med en känsla av vanmakt och bestörtning. 

Redan under invasionens första vecka har vi fått uppleva att journalister dödats eller skadats när de har försökt utföra sitt arbete. Våra tankar går särskilt till anhöriga och kollegor till den ukrainska journalisten Sjakirov Dileberek Sjukurovytj som i lördags sköts ihjäl i byn Zelenivka nära Cherson. Ungefär samtidigt nåddes vi av nyheten att två danska journalister blivit beskjutna, lyckligtvis skadades ingen av dem allvarligt. 

Det är ett utomordentlig viktigt arbete som inhemska och utländska journalister gör på plats, både i Ryssland och Ukraina, i en tid där ryska myndigheter gör sitt yttersta för att försvåra arbetssituationen genom desinformation, förföljelse och massiv våldsanvändning. 

Fri och oberoende journalistik som kritiskt granskar de brott mot folkrätten och den humanitära rätten vi nu bevittnar i Ukraina är ett viktigt vapen i kampen mot ryska övergrepp och desinformation. Det är utan tvekan så att vi befinner oss i en brytningstid, där en totalitär stormakt med vapenvåld vill slå ner det som Europa har ägnat de senaste 80 åren åt att bygga upp: demokrati, fria suveräna staters rätt till självbestämmande, fria medier och oberoende domstolar. 

Det är därför helt avgörande att ukrainska, ryska och utländska medier kan fortsätta att rapportera om de ryska övergreppen, samtidigt som de internationella samfunden använder alla de fredliga medel som står till buds för att tvinga president Putin till förhandlingsbordet.  

Den ukrainska demokratin och dess medborgare har rätt att leva i fred och frihet. 

Lena K Samuelsson, chefredaktör Aftonbladet
Peter Fellman, chefredaktör Dagens industri
Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter
Klas Granström, chefredaktör Expressen
Christofer Ahlqvist, chefredaktör Göteborgs-Posten
Markus Gustafsson, chefredaktör Omni
Anna Careborg, chefredaktör Svenska Dagbladet
Jonas Kanje, chefredaktör Sydsvenskan
Johan Taubert, VD Tidningsutgivarna

Illustration med Ukrainska färger, samt ett hjärta

Fler inlägg

Behöver ni hjälp att synas?

I så fall erbjuder vi en oslagbar mediemix. Kommunikation som når genom bruset är nyckeln till att leverera bäst effekt. Vilka behov och ambitioner har du? Med kännedom om den lokala marknaden och olika målgruppers mediekonsumtion hittar vi rätt lösning för dig.

Vi erbjuder bland annat:

  • Printannonser
  • Bannerannonser

  • E-handel
  • Reklam & produktionsbyrå

  • Distribution
  • Sökordsoptimering

Uppdaterad och inspirerad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Varje månad delar vi med oss av vår kunskap för att inspirera och utveckla dig inom kommunikation och marknadsföring.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy.

Till toppen