Värdegrund

”Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.”

Vi utvecklas genom att ta till vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund. Den är ett förhållningssätt som ska genomsyra vårt arbete. Alla våra medarbetare, oavsett roll, har ett ansvar att hålla vår värdegrund levande för en arbetsmiljö som präglas av mångfald och ständig utveckling.