Journalistiskt uppdrag

Mediehuset UNTs samtliga nyhetsmedier, både tryckta tidningar och nyhetsplattformar online, sorterar under grundlagen: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt dessa ska våra medier ha ansvariga utgivare som tar ansvar för att vi följer såväl grundlagen som de pressetiska reglerna i vår nyhetsverksamhet.

Redaktionellt ansvar

Två glada medarbetare tittar på en dator i kontorslandskap

Vi har en viktig uppgift i att granska samhället och dess makthavare där oberoende och modig journalistik bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett uppdrag som kommer med ett stort ansvar.

  • Vi arbetar enligt de pressetiska reglerna och enligt tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, och tar ansvar för allt vi publicerar.
  • Förtroende är en färskvara som hela tiden måste förtjänas. Vi ska vara så nära våra läsare som möjligt då det alltid är allmänheten som är vår uppdragsgivare.
  • Vår journalistik ska vara saklig, tydlig och underbyggd. Vi ska inte moralisera och döma, utan sträva efter nykter och genomtänkt bevakning. Vi väljer inte sida, utan strävar efter att ge en så nyanserad bild som möjligt.
  • Det ingår i vår roll att utkräva ansvar från människor i maktpositioner i samhället, men alla ska ges möjlighet att svara på tydliga, raka frågor inom rimlig tid.
  • Vi strävar alltid efter att berätta så mycket som möjligt, men alltid med hänsyn till drabbade och anhöriga. Vi publicerar inte slentrianmässigt namn på dömda brottslingar, bara när vi anser att allmänintresset motiverar det.

Rapportera frågor eller fel

Du som användare och läsare ska kunna lita på det vi skriver. Och när vi gör fel, ska vi erkänna det, be om ursäkt och rätta våra fel. Du som läsare är alltid välkommen att höra av dig, inte minst om du upptäcker faktiska fel i vår rapportering. Skicka gärna med en länk till den specifika artikeln så att vi snabbare kan åtgärda felet.

Allmänhetens Pressombudsman, PO, prövar klagomål från enskilda som känner sig orättvist behandlade av pressen.

Både privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla en publicering till PO och få den prövad.

Två glada medarbetare tittar på en dator i kontorslandskap