Om oss

Mediehuset UNT

Mediehuset UNT är en del av NTM Media – NTM-koncernens gemensamma säljbolag. Våra medarbetare är baserade på lokal marknad, från Småland till Norrbotten. Vår gemensamma grund är vår lokalkännedom om marknaden, människorna som lever och verkar här och hur de konsumerar media.

Våra medierådgivare vägleder er i allt från kampanjer för ökad försäljning till strategier för att stärka ert varumärke. Tillsammans hittar vi rätt mediemix för dig och tar fram kreativa koncept för alla typer av media. Vi erbjuder även med våra nyhetsmedier starka kanaler för att nå en lokal målgrupp och en viktig del i en komplett mediemix.

Behöver du mer? Tillsammans med vår egen Content Studio, koncernens reklambyrå Fluid, tryckeri, e-handel och distribution är vi en helhetspartner som hjälper våra kunder få bäst effekt av sin marknadsföring.

Man håller i mobiltelefon som visar UNTs nyhetsflöde

Vårt syfte.

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i vår verksamhet vilar på trovärdighet med sin kärna i det redaktionella arbetet.

Fri och oberoende journalistik skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. Det arbetet skapar stolthet för verksamheten. Men det välmående samhället handlar inte bara om transparens och demokrati, det handlar också om kommersiellt välstånd. Med vårt redaktionella värde i ryggen ska vi vara en trygg kommersiell aktör i en omvärld som ständigt förändras.

Vi är en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. Företaget har inga kortsiktiga avkastningskrav så vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet.

Vårt syfte.

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. ​​​​​​​ 

Vår verksamhet vilar på trovärdighet med sin kärna i det redaktionella arbetet. Med vår lokala journalistik bidrar vi varje dag till ett bättre samhälle imorgon. Det arbetet skapar stolthet för verksamheten. Men det välmående samhället handlar inte bara om transparens och demokrati, det handlar också om kommersiellt välstånd. Med vårt redaktionella värde i ryggen ska vi vara en trygg kommersiell aktör i en omvärld som ständigt förändras. Vi är rådgivare och kreatörer för lokala företag där vi utifrån kundens behov levererar bäst effekt per investerad reklamkrona och får affären att växa för våra samarbetspartners.   

Porträttbild på Kalle Sandhamnar

Lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon

Aldrig tidigare har journalistiken varit så viktig som nu! Samhället förändras och informationsflödet är större än någonsin. Det är lätt att drunkna i alla budskap och svårt att veta vem man kan lita på, samtidigt som det lokala perspektivet lätt hamnar i bakvattnet.

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. Det välmående samhället handlar inte bara om hållbarhet och transparens, det handlar också om kommersiellt välstånd. Med vårt redaktionella värde i ryggen är vi en trygg kommersiell aktör i en omvärld som ständigt förändras. Vi är medierådgivare och kreatörer för lokala företag där vi utifrån kundens behov levererar bäst effekt per investerad reklamkrona. I vårt utbud finns naturligtvis morgontidningar i papper och digitalt, men vi hjälper även lokala kunder med alltifrån sök och sociala medier till digitala utomhusskärmar och e-handel.

Våra tidningar startades i slutet av 1800-talet. Då var syftet detsamma som idag: att göra en lokal journalistik som man kan lita på och vara en marknadsplats som hjälper det lokala näringslivet att lyckas. Företaget är idag stiftelseägt utan externa vinstintressen, och alla satsade reklamkronor går tillbaka till att utveckla journalistiken.

Vi är stolta och tacksamma att det idag är så många som tar del av vårt nyhetsflöde. Informerade och engagerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Våra kanaler är därmed även en plattform där kunder och företag kan mötas för att skapa ett kommersiellt starkt samhälle. Som företagskund bidrar du till att göra detta möjligt, samtidigt som din egen affär växer.

Tillsammans gör vi Uppland lite bättre.

Kalle Sandhammar
VD, UNT.

Porträttbild på Kalle Sandhamnar