Våra varumärken

Lokala varumärken

Kärnan i vår verksamhet är det redaktionella arbetet med lokala nyheter. Vi är en stark aktör med nyhetskanaler som når cirka 70 procent av invånarna i våra områden. Både UNT och Enköpings-Posten är varumärken med en historik där vi värnat demokratin i mer än 130 år.

Varumärken i NTM-koncernen

Vår koncern finns på lokala orter från norra Småland till Norrbotten.
Med flera olika verksamhetsområden och varumärken.