Vårt syfte.

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. ​​​​​​​ Med vår lokala journalistik bidrar vi varje dag till ett bättre samhälle imorgon.

Vi lever i en värld i ständig förändring, där trovärdighet inte alltid är självklart, där våra medier är positiva krafter med ett engagerande och guidande nyhetsflöde.

Vi bevakar det som sker här och nu, i grannskapet, kvarteret och länet för att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati.

Vårt syfte.

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati.  ​​​​​​​Med vår lokala journalistik bidrar vi varje dag till ett bättre samhälle imorgon.

Vi lever i en värld i ständig förändring, där trovärdighet inte alltid är självklart, där våra medier är positiva krafter med ett engagerande och guidande nyhetsflöde.

Vi bevakar det som sker här och nu, i grannskapet, kvarteret och länet för att välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati.

En del av NTM

Mediehuset UNT är en del av NTM – en av Sveriges största koncerner för lokal media med verksamhet från Småland till Norrbotten.

Vårt redaktionella uppdrag skapar stolthet för våra medarbetare, oavsett roll. Med flera affärsområden skapar vi en stark kedja där vi tillsammans gör skillnad för våra kunder, både för våra läsare och för näringslivet.

Våra medierådgivare på NTM Media och reklambyrån Fluid bedriver ett brett kommunikationsarbete och skapar lösningar som hjälper företag att utveckla sin marknadsföring. Flertalet av våra egna tidningar trycks i Pressgrannars och Tryck i Norrbottens moderna coldset-anläggningar. Koncernens distributionsbolag Svensk Hemleverans har byggt upp ett starkt distributionsnät genom utdelningen av våra morgontidningar. Det ger oss möjligheten att erbjuda snabba, prisvärda och morgonpigga hemleveranser av både brev och paket i en effektiv och hållbar logistikkedja. Vår e-handel skapar mervärde för besökare på våra sajter, lokala företag som vill nå längre och för rikstäckande aktörer som vill nå lokal marknad.

NTM är stiftelseägt, vilket garanterar oberoende, stabilitet och möjligheten att agera långsiktigt. Vi är utan externa vinstintressen, varje krona går tillbaka till att utveckla journalistiken.