Nyckelbegrepp kring personuppgifter.

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Svarsformulär.

På denna webbplatsen använder vi oss av svarsformulär för att du ska kunna komma i kontakt med oss. De formulärsvar som registreras sparas i tre månader i vår databas samt att ett epostmeddelande genereras till de personer som formuläret berör. Syftet med att vi sparar personuppgifterna är att kunna kontakta dig i ärendet och följa upp ditt meddelande.

Denna policy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem.

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att få statistik och ge besökare tillgång till olika funktioner.

På denna webbplats används cookies för att komma ihåg besök och för att samla generell besöksstatistik.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör det i din webbläsares hjälpsektion.

Var medveten om att om du väljer att ta bort lagring av cookies i din webbläsare kan vi tyvärr inte ge dig den service vi eftersträvar.

Denna policy berör mediehusetunt.se

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som används för att förvara små bitar av information. Cookiesen förvaras på din enhet medan hemsidan laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att göra så att hemsidan fungerar bättre, är mer säker och bättre förstå hur hemsidan presterar och vilka delar på hemsidan som är som mest intressanta för våra besökare.

Vilka cookies använder vi?

Precis som de flesta hemsidor använder vi tredjepartscookies. Dessa används främst för att förstå hur hemsidan presterar, hur användare interagerar med hemsidan, hålla hemsidan säker och erbjuda marknadsföringserbjudanden som är relevant för dig och för att förbättra användarupplevelsen.

Vi använder Google Analytics för att få statistik kring hur många som besöker hemsidan, vilka delar på vår hemsida som besöks mest och varifrån trafiken kommer ifrån (till exempel från en facebookannons eller genom sök på Google).

Vill du komma i kontakt med oss angående hur vi använder oss av cookies och vår policy kring personuppgifter, kontakta oss på dataskydd@ntm.eu

Vad kommer vi INTE göra med din data?

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt uttryckliga tillstånd att göra så.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt att bli raderad. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. I det fall du har lämnat samtycke till en behandling har du en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan laglig grund att stödja oss på kommer den berörda behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, dock utan att påverka lagligheten av den behandling som redan utförts.

Alla begäranden ska göras per epost till dataskydd@ntm.eu