Visa varumärkets personlighet

Varumärkesprofil

Det är många varumärken som slåss om uppmärksamhet på en och samma marknad. Med en tydlig varumärkesprofil särskiljer du dig från konkurrenterna och kan få den uppmärksamhet du förtjänar.

Starka varumärken skapas när den interna identiteten och målgruppens upplevelse är på samma våglängd.

Det är enkelt att prata om logotypen eller den grafiska profilen, men varumärket existerar i alla delar av en verksamhet. Därför är det viktigt med tydlighet, både internt och externt, för att förmedla en enhetlig bild.

Om du vill ha hjälp att bygga ditt varumärke börjar vi med att göra en nulägesanalys för att definiera behov och mål med arbetet. Kommer du att behöva börja om från grunden eller bara bli skarpare i vissa delar?

 

Brandbook

 

I arbetet med en varumärkesprofil i form av en brand book tittar vi på helheten i det grafiska uttrycket. För dig som redan har en grund på plats handlar det ofta om att komplettera med nya delar, till exempel rörlig bild eller en ljudprofil.

Framsida på Brandbook till Viginti