Effektfullt tryck

Tryckeri

Trots att det idag finns många olika medier som levererar information fortsätter vi att läsa tidningar. Tryckta tidningar är för många en del av vardagsmönstret och anses ha hög trovärdighet.

En tryckt tidning kan vara en stark bärare av information och budskap. Det är en produkt som uppskattas av läsare, har hög trovärdighet och ger mycket tid tillsammans med mottagaren. Det är även ett viktigt medieverktyg för att stärka ett varumärkes identitet och nå ut till en specifik målgrupp. Därför är det viktigt att tänka på helheten så att alla delar samverkar, från grafiskt uttryck till kvalitet på papper och tryck.

Pressgrannar är ett av Sveriges modernaste tidningstryckerier. Här trycks koncernens alla morgon- och gratistidningar, vilket utgör ett stort antal av Sveriges mest välkända tidningar. Vill du ha hög kvalitet, en personlig kontakt och känna dig trygg genom hela produktionen? Tillsammans med Pressgrannar hittar vi bästa lösningen för dig.

Pressgrannar logotyp