Träffa hjärtat med rörligt

Videoproduktion

Med hjälp av videoproduktion kan du skapa innehåll som väcker intresse och stärker ditt varumärke.

Rörligt material går att använda på många olika sätt, från presentationer till reklamfilm. Det är en form som blir allt viktigare för att skapa effekt i digitala kanaler. Rätt teknik, utmärkt ljud och bra bild är en förutsättning för att upplevas professionellt, men det handlar lika mycket om berättelsen.

Med en långsiktig plan kan du skapa en kostnadseffektiv produktion. Att redan från start veta den kommunikation som ska framhävas under en längre period möjliggör en produktion där vi kan planera för att materialet ska gå att formuleras som olika kampanjer, och till olika kanaler.

Vi hjälper dig med strategin, att sätta manus, planera produktionen, tillhandahålla studio och lösa alla tekniska frågor.

Exempel på vad vi producerar

Animerade filmer och motion graphics
Formen passar mycket bra till förklarande budskap, att visa komplexa flöden eller visualisera innehåll som inte kommer till sin rätt genom text eller foto.

Reklamfilm

Varumärkesfilm
Skapar berättelser som stärker bilden av varumärket.