Vad är content marketing?

Content marketing är ett uttryck som används för att sammanfatta flera sätt att marknadsföra sig, där mottagarens behov står i fokus och samspelar med det som företaget önskar förmedla.

Det går ut på att ta fram bra och intressant innehåll som har ett värde för målgruppen. Sådant innehåll ger annonsören goda chanser att få relevant trafik till sin annons och möjligheter att bygga nya relationer och skapa förtroende hos sina kunder. Genom att bjuda på kunskap och engagerande innehåll blir reklamen både personlig och varumärkesbyggande. Det är lättast att lyckas om man undviker rent sälj i den här typen av marknadsföring. Marknadsföringsmetoden syftar till att stärka varumärket på sikt. Nytt innehåll behöver därför publiceras strategiskt och löpande över lång tid för att uppnå effekt.  

 Hur skapar man bra content?  

För att kunna skapa bra innehåll behöver man först specificera sin målgrupp – vilka pratar vi till? För att sedan nå fram i bruset behöver vi hitta en tydlig vinkel för innehållet. En tumregel för den som önskar använda sig av innehållsmarknadsföring bör därför vara att gå tillbaka till sin egen verksamhet genom att till exempel fundera på: ”Vilken är den vanligaste frågan vi får av våra kunder?”. Ofta är det flera frågor, men genom att identifiera dem kan vi få en hint om vilken information och kunskap vi behöver bjuda på för att nå vår målgrupp, och därmed hitta en lämplig vinkel.  

 När det är gjort återstår hantverket att snickra ihop innehåll som lockar till läsning – och som får mottagaren att vilja ta del av innehållet. För att lyckas med det krävs alltifrån intresseväckande rubrik, ett tydligt anslag, korrekt språkbruk och snygga bilder. Här finns mänger av olika grepp att ta till för att skapa olika stämningar i innehållet, beroende på innehållets karaktär och vilken målgrupp vi vill nå. 

 När ska man använda sig av innehållsmarknadsföring i stället för utbudsannonsering? 

Content marketing passar den som vill bygga på sitt varumärke och skapa förtroende hos sina kunder på lång sikt. Till skillnad från utbudsannonsering, där vara och pris står i fokus, bidrar innehållsmarknadsföringen med mjuka värden.  

 Till exempel:
I en utbudsannons ser vi att ett företag har billigt pris på ekologiska ägg från frigående höns.  

Den här annonsmetoden syftar till att ge direkt effekt för företagets försäljning av ägg. Om företaget väljer att även använda sig av innehållsmarknadsföring får de chansen att berätta vad ekologiska ägg egentligen innebär och kan på så sätt stärka sin position på marknaden. Genom att lyfta fram till exempel djurhållning, miljö eller andra positiva aspekter med att äta ekologiskt kan företaget skapa förutsättningar för att på längre sikt associeras med positiva värderingar, till exempel hållbarhet. På det här sättet är innehållsmarknadsföringen mer varumärkesbyggande än vanlig utbudsannonsering. I det här exemplet kan innehållsmarknadsföring öka chansen för att konsumenten väljer dina ägg även efter att erbjudandet på ägg har gått ut. Content Marketing syftar alltså till att bygga varumärket på lång sikt.   

 Vilka fördelar har native i en redaktionell kontext? 

 Nativeannonsering går ut på att skapa innehåll som liknar den redaktionella kontexten, såväl digitalt som i print. Nativeannonsen fungerar som inbyggd reklam som ska matcha publicistens plattformar så att den smälter in i sin omgivning. Fördelen med den här typen av innehållsmarknadsföring är att annonsören når ut till potentiella kunder i ett format som känns mindre påträngande än en traditionell annons. En nativeannons får dock aldrig misstas för att vara redaktionellt innehåll och annonsmärks därför tydligt.  

 Varför ska man ta hjälp av Mediehusen kring native? 

 Flera av våra Kommersiella Redaktörer har en bakgrund i journalistiken. Med flerårig erfarenhet av den redaktionella miljön hade de god kännedom om hur våra användare konsumerar innehållet på våra sajter. Det gör dem till experter på att ta fram nativeannonser som samspelar med det redaktionella materialet och hur vi på bästa sätt når maximal effekt med marknadsföringen.  

En av våra kommersiella redaktörer, Sandra Fagerkrantz, berättar hur hon tar fram ett bra och intressant innehåll som har ett värde för målgruppen.

Fler inlägg

Behöver ni hjälp att synas?

I så fall erbjuder vi en oslagbar mediemix. Kommunikation som når genom bruset är nyckeln till att leverera bäst effekt. Vilka behov och ambitioner har du? Med kännedom om den lokala marknaden och olika målgruppers mediekonsumtion hittar vi rätt lösning för dig.

Vi erbjuder bland annat:

  • Printannonser
  • Bannerannonser

  • E-handel
  • Reklam & produktionsbyrå

  • Distribution
  • Sökordsoptimering

Uppdaterad och inspirerad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Varje månad delar vi med oss av vår kunskap för att inspirera och utveckla dig inom kommunikation och marknadsföring.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy.

Till toppen