Sponsring

Sponsring

Varje år sponsrar vi stora och små föreningar, samt organisationer inom flera olika områden. Vi sponsrar även ett antal olika tillställningar och event runt om i länen. Vårt mål med arbetet är att bygga långsiktiga relationer med våra läsare, tittare och kunder samt fungera som ett gott stöd för regionens alla invånare. Vi har delat in sponsringen i tre olika områden som vi främst vill främja och stötta; kultur, samhälle och idrott.

Policy

UNTs sponsring fungerar som ett samarbete med organisationer, föreningar, eldsjälar och företag. En del av vår vision innebär att UNT ska vara med och bidra till att våra län fortsätter vara attraktiva platser att leva på och verka vilket är vår anledning till att vilja stötta med sponsring, samarbeten och CSR. Detta gör vi genom att bidra med marknadsföring i våra kanaler och/eller genom exempelvis digitala prenumerationsmånader. Våra kärnvärden som vi även använder som ledord för att arbeta med sponsring är följande: Engagemang – Mod – Användaren i centrum – Trovärdighet och ansvar – Stolthet.

Kriterier för att söka sponsring/samarbete

  • Det som är bra för Uppland är bra för UNT. Vi stöttar aktörer som främst verkar i och främjar vår egen region.
  • Samarbeten och sponsring ska vara i samstämmighet med varumärken som finns inom UNT.
  • Urvalet baseras på vad aktörens motprestation kan innebära för UNTs läsare, kunder, intressenter eller följare samt vad som gör gott för Uppland.
  • De olika aktiviteterna som sponsras ska vara väl balanserade mellan aktuella händelser/event eller festivaler, idrott, kultur, nöje eller välgörande ändamål.
  • Sponsrade projekt ska även ha en balans ur mångfalds-, jämställdhets- och miljöperspektiv.

UTN förbehåller sig alltid rätten att avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller skäl som ej är överensstämmande med kriterier ovan.

Förfrågningar

Ansökningar tas endast emot via formuläret nedan och ska vara inskickat till oss minst två månader i förväg – oavsett om sponsring av aktivitet skett tidigare eller ej. Förfrågningar om sponsring hanteras löpande av Affärsutveckling och Försäljningsavdelningen som även beslutar om vilket av UNTs varumärken som är samarbetspartner. Beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Fleråriga samarbetsavtal är alltid skriftliga och hanteras separat.

Ansökan

Kontrollera ditt projekt genom att svara på frågorna nedan. Om du svarar ja på alla frågor är du välkommen att fylla i en ansökan.

  • Finns din verksamhet inom samhälle, kultur eller idrott?
  • Kan din verksamhet erbjuda bra aktiviteter för våra läsare och tittare?
  • Finns det möjlighet för motprestationer, t.ex. exponering, aktiviteter, biljetter eller dylikt?
Basketboll på en basketplan. bakgrund delvis färgad i mediehusets färger

Pluggannonser

Föreningar med 90-konton har möjlighet att skicka in så kallade pluggannonser till våra tidningar. Ingen publicering garanteras, annonserna publiceras endast om ledigt utrymme finns. För publicering måste annonserna vara i rätt format enligt vår modulkarta och med ram runt annonsen. Kontakta oss på traffic@ntm.eu om du har frågor eller för materialinlämning.

Fyll i formuläret 

Vi sparar de uppgifter som du använder i formuläret i vår databas i tre månader i syfte att kunna kontakta dig och följa upp ditt ärende. Du kan när som helst kontakta oss om du önskar att bli glömd. Ett epostmeddelande genereras även med dina uppgifter till oss. Vill du läsa hela vår integritetspolicy hittar du den här!