Stärk kundrelationer & din sociala närvaro

Sociala medier

Sociala medier är viktiga kanaler i vårt ständigt uppkopplade samhälle. Det är kanaler som ger dig möjligheten till en dialog som stärker relationen med dina kunder. Släpp megafonen och börja prata!

Det är lätt att komma igång, men för att lyckas över tid behöver du en strategi. Börja med en nulägesanalys för att identifiera din målgrupp och dina behov. Med en långsiktig plan där du löpande följer upp dina målsättningar kan du skapa effekt i din kommunikation. Om du tar dig tid att svara på kommentarer kan du även bygga en både öppen och transparent tvåvägskommunikation.

Kunskap om din målgrupp i kombination med de lärdomarna du får om kunderna från sociala medier gör att du kan skapa riktad marknadsföring med relevanta budskap. Med uppföljning och analys lär du dig vilket innehåll som skapar engagemang och ger rätt effekt utifrån dina mål.

Vad vill du ha hjälp med?

Behöver du hjälp har vi resurser och mångårig kompetens, allt från strategi till uppföljning.

Strategiarbete
Vi hjälper dig igång och ger dig verktygen för att lyckas med den långsiktiga kommunikationen.

Betalt innehåll
Hitta nya kunder, öka er försäljning och påverka bilden av ert varumärke med pricksäkra kampanjer mot identifierade målgrupper.

Analys och rapportering
Med löpande optimering kan vi maximera effekten av din kampanj.
Efter avslutad kampanj utvärderar vi resultatet för att säkerställa leveransen, vilket blir ett bra tillfälle för utveckling av kommande kampanjer.

Utbildning
Kickstarta er sociala medier-närvaro med en utbildning.