Bygg varumärke med din egen historia

Nativeannonsering

På rätt sätt och av rätt skäl är nativeannonsering ett kraftfullt annonsverktyg. Med hjälp av det kan du berätta din historia, påverka dina mottagare och uppmana till handling på ett naturligt sätt.

Nativeannonsering är som bäst när det finns en historia att berätta. Det handlar om att bygga varumärke, inspirera, förmedla kunskap och påverka attityder. Styrkan är att annonsen harmoniserar med det redaktionella innehållet och blir en naturlig del av läsupplevelsen. Alla nativeannonser måste annonsmärkas för att skapa tydlighet mot läsaren.

Börja med att titta på helheten i din strategi. Vilka mål är det kommunikationen ska bidra till och hur skulle en native kampanj kunna fungera med övriga kommunikationsinsatser? Tänk på att nativeannonsering är en varumärkesbyggande och långsiktig aktivitet som ska bidra till en djupare kännedom om avsändaren.

Native är inte rätt format om ni vill sälja köttfärs till vrakpris eller dra besökare till ert 10-årsjubileum. Använd istället native inför en stundande rekryteringsprocess och berätta om ert arbetsgivarvarumärke eller när ni vill informera om att er verksamhet har ställt om och jobbar mer hållbart till förmån för miljön.

Vi har olika möjligheter till uppföljning beroende på kanal och annonseringens omfattning.

Centrala mätvärden i nativekampanjer:
• Läsfrekvens
• Antal läsare på artikelnivå
• Lästid på artikeln

Du har bäst kunskap om verksamheten, er historia och målgruppen. Med vår expertis inom storytelling kan vi tillsammans sätta ord på berättelsen som gör just er verksamhet unik, och anpassa den efter relevanta kanaler.