Lokal räckvidd i en trovärdig kanal

Displayannonsering på nyhetssajt

Nyhetsmedia skiljer sig från andra kanaler, mycket tack vare sin lokala förankring och sitt redaktionella innehåll som skapar en trovärdig annonsmiljö.

Våra nyhetssajter är visuellt rena med få annonsytor och tydliga annonsformat för att kunna leverera så mycket effekt som möjligt.

Nyhetsmedia har hög räckvidd men har också fördelen att det ger kampanjen en ökad effekt även i andra kanaler, till exempel i sociala medier.

Med en bred bas av läsare når du stora delar av den lokala marknaden. Det är därför viktigt att tänka igenom utformningen av budskap och annons för att få högt observationsvärde av de läsare som är viktigast för dig. Om du har en tydlig bild av din målgrupp och dina mål blir det lättare att ta fram rätt kommunikation.

Med den senaste tekniken kan vi erbjuda möjligheten att styra er annons mot olika målgrupper, till exempel utifrån geografisk plats eller intressen.

Vi kan även skapa avancerade display-format som hämtar och publicerar information per automatik. Det sistnämnda gör att annonsen blir rykande färsk utan att ni behöver lägga ner tid eller förändra ert arbetssätt.

Du kan själv följa upp kampanjen utifrån parametrar som visningar, klick och CTR, både under och efter kampanjperioden.

Vi har god lokalkännedom, både om våra bevakningsområden, om människorna som lever och verkar här samt hur de konsumerar media. Vi hjälper dig med din kampanj, från strategi till uppföljning.