När du vill synas stort, och ofta

Digitala utomhusskärmar

Genom att synas på digitala skärmar utomhus når du ut till många och dessutom vid upprepade tillfällen.

Med utomhusreklam blir ditt budskap en del av stadsbilden och skapar synlighet på platser där många passerar. Att du når många och vid upprepade tillfällen ger effekten av en påminnelse som förstärker kampanjen i andra kanaler.

Med endast ett par sekunder av mottagarens uppmärksamhet är det viktigt att du har ett kortfattat budskap och en tydlig avsändare. Våga skala bort!

Uppföljning kan du få efter varje kampanj där du ser vilken leverans du har fått i form av Share of Voice och visningar.

Vi hjälper dig med utformningen av ditt budskap och tittar på hur du kan kombinera med andra kanaler för att uppnå bästa möjliga effekt.

Insikter
– Likt andra digitala kanaler ökar uppmärksamheten med rörligt innehåll
– Jobba med kontrastfärger för bättre uppmärksamhet
– Låt logon ta plats för en tydlig avsändare, och låt den synas hela tiden.
– Less is more. Max två budskap.