Vi sökte en byrå, ett partnerskap, som kunde hjälpa oss med allt från strategi, ett handfast bollplank i vardagen när det gäller marknadsföring såväl som en ny webbplats som bättre stämmer överens med det bolag vi är idag.

Om kunden

Diem Ekonomibyrå AB är en digital redovisningsbyrå med 20 anställda baserad i Enköping. De firade 15-årsjubileum 2020. Företaget har genomgått en resa när det gäller deras tjänsteerbjudande från fokus på redovisning och lön till att inkludera digitala redovisningstjänster och mer av företagsrådgivning.

Diems målgrupp är företag i hela Mälardalen, ofta ägarledda företag, när det gäller deras redovisnings- och ekonomierbjudande. Vad gäller erbjudandet inom lönehantering, kan de tack vare digitala verktyg arbeta med kunder över hela Sverige och alla typer av bolag.

Utmaning

Diem hade en utmaning i att deras webbplats inte speglade det företag som de hade blivit. Webbplatsen var trevlig, men var långtifrån så levande och dynamisk som Diem är som företag. Dessutom andades webbplatsen inte den digitala redovisningsbyrå som Diem är idag. Dessutom hade Diem behov av att få hjälp med att ta fram en kommunikationsstrategi för de kommande åren, en kommunikationsplan för 2021 och en flexibel byrå att få hjälp av efter behov. Helt enkelt få hjälp att lyfta sitt marknadsföringsarbete till en mer strategisk nivå.

Så som en del av samarbetet Mediehuset UNT och Diem har vi tillsammans tagit fram en kommunikationsstrategi, vi har tagit fram konceptet Diem-familjen som signalerar deras värdeord till kunder och dessutom har vi arbetat fram en helt ny webbplats.

Lösning

I en serie av workshops har teamet från Mediehuset UNT tillsammans med Diem arbetat fram vilka deras behov är av en ny webbplats, kommunikationsstrategi och kärnberättelse.

Bredden i leveransen är allt från kommunikationsstrategi, nytt koncept, ny grafisk enhet Diem-Familjen, webbdesign, ny webbplats, fotografering, webbtexter, annonsmaterial inklusive nativeannons, rådgivning och strategi vad gäller sociala medier samt implementering av ett nytt arbetssätt med nyhetsbrev.

 • Annonsering

 • Foto

 • Kommunikationsstrategi

 • Native

 • Webbproduktion

Diems gamla sajtDiems nya sajt

Dra i reglaget för att se Diems startsida före- och efter nylansering.

Resultat

Resultatet blir att vi hjälpt kunden att knyta ihop sina värdeord med sin marknadsföring. Att de har en webbplats som bättre speglar det företag som de är idag, där de själva enkelt kan uppdatera webbplatsen och skriva blogginlägg. Med nyhetsbrevet har de fått ett nytt djupare sätt att kommunicera med sina befintliga och blivande kunder.

För oss på Mediehuset UNT har det varit tacksamt att arbeta med en kund som bjudit in oss på det sätt som Diem har gjort. Deras engagemang och det nära samarbetet har givit en god grund för det goda arbete som senare genomfördes.

”Vi sökte en byrå, ett partnerskap, som kunde hjälpa oss med allt från strategi, ett handfast bollplank i vardagen när det gäller marknadsföring såväl som en ny webbplats som bättre stämmer överens med det bolag vi är idag. Viktigt för oss i valet av partner var en lokal sådan med allt under samma tak och med resurskapacitet för att det inte skulle bli sårbart. Hos Mediehuset UNT har vi fått allt det och vi uppskattar hur enkelt det har varit att samarbeta, ni har verkligen brytt er om oss. Vi är mycket nöjda!”
Helena Wackt kontorschef på Diem Ekonomibyrå AB

Behöver ni hjälp att synas?

I så fall erbjuder vi en oslagbar mediemix. Kommunikation som når genom bruset är nyckeln till att leverera bäst effekt. Vilka behov och ambitioner har du? Med kännedom om den lokala marknaden och olika målgruppers mediekonsumtion hittar vi rätt lösning för dig.

Vi erbjuder bland annat:

 • Printannonser
 • Bannerannonser

 • E-handel
 • Reklam & produktionsbyrå

 • Distribution
 • Sökordsoptimering

Kontaktformulär.

Vi sparar de uppgifter som du använder i formuläret i vår databas i tre månader i syfte att kunna kontakta dig och följa upp ditt ärende. Du kan när som helst kontakta oss om du önskar att bli glömd. Ett epostmeddelande genereras även med dina uppgifter till oss. Vill du läsa hela vår integritetspolicy hittar du den här!